Antalya Finike

tatilyerleri.gen.tr

Finike Sahilleri, ince kumları ve güzel manzarası ile Akdeniz sahillerinin tabii plajlarına sahiptir. Yaklaşık 10 km’lik sığ ve kumluk bir yapıya sahip plajı ile ülkemizin hatta dünyanın en uzun kumsallarından birine sahiptir, Finike.

Tarihi:

Finike’nin Bölgedeki Yeri Finike İlçemiz, konum itibariyle, Güney Batı Anadolu’daki Teke Yarımadası yöremizde yer alır. Eski çağlarda ve Finike’nin ilk kurulduğu zamanda bu bölge, “Likya” olarak adlandırılırdı. O zamanki Likya; Doğuda Pamfilya, batıda Karya, kuzeyde ise Psidya şeklinde adlandırılan bölgelerle çevrili idi. İlk Finike, Fenikeliler tarafından V. Yüzyılda Phanikos adı ile, Aykırıcay Suyu’nun denize döküldüğü yerde kurulmuştur. Uzun yıllar Likya’nın başkenti olan Limyra’nın tarım ürünleri ihraç ettiği bir liman görevi yapmıştır. Bu özelliğiyle Fenikelilerin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Finike adının, Fenikelilerden dolayı verildiği de rivayetler arasındadır.

Finike İlçesi:

Elmalı yakınlarında yapılan kazılar erken bronz çağı yerleşimini ortaya çıkarmıştır. Finike ilçe sınırlarında ve yakın çevrede birçok tarihi kalıntı bulunmasına rağmen bunların tarihi Semahöyük kadar eskiye gitmemektedir. Bu kalıntılarda yapılan arkeolojik araştırmalarda elde edilen bulguların en eskileri Likya uygarlığından kalanlardır.

Doğu Akdeniz ticaretinin gelişmesi önce Persler`i, daha sonra Büyük İskender`i Likya`ya çekmiş ve İskender M.Ö. 330 yılında bütün Likya`yı denetimi altına almıştır. Likyalılar bu istilaya karşı koymamışlar ve teslim olmuşlardır. Büyük İskender`in ölümünden sonra denetimin zayıflaması, zaman zaman Suriye, Mısır ve Rodos`un Likya`da hegomonya kurmalarına yol açmıştır. Erken Hristiyanlığın başlamasıyla Myra (Demre) bölgede yayılan Hristiyanlığın merkezi haline gelmiştir. Helenler ve Romalılar döneminde her türlü değerlerini kaybeden Likyalılar Bizans hakimiyeti ile eriyip gitmişlerdir.

Bizans döneminde kısa dönemli Arap saldırı ve işgallerini yaşayan bölge, Bizans hakimiyetinden sonra 1207-1308 yılları arasında Anadolu Selçuklu Devleti`nin hakimiyetinde kalmıştır. 1426 yılında Osmanlı idaresi başlamıştır. Osmanlı idaresinde Elmalı kazasına bağlı bir nahiye merkezi iken 1914 yılında kaza olan Finike 1919-1921 yılları arasında İtalyanların kısa süren işgaline uğramıştır.

Marina:

Finike,tarih boyunca önmeli bir yükleme ve boşaltma liman kenti olmuştur. Denizci bir millet olan Fenikeliler, Finike ve Akdeniz`in değişik limanlarından yükledikleri malları, başka limanlara satarak, kendi devirlerinde ticareti geliştirmişler ve zengin olmuşlar. Tarihin seyri içinde Finike limanının durgun zamanlarıda olmuştur. Cumhuriyet döneminde de uzun süre atıl kalan limanda, uzun yıllar sadece balıkçı teknekeri barınmıştır. 1966 yılında balıkçı tekneleri ve yatların fırtınalı havalarda barınabilmeleri için yeni bir barınak yapımına başlanmış ve bu barınak 1970 yılında tamamlanmıştır. Finike marina, Finike`nin coğrafi ve kültürel konumuyla yat turizmini birleştirerek, ilçemiz ve ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamaktadır. Bu konum Finike marinasını önemli bir yatçılık merkezi yaparak, Finike`ye de uluslararası bir liman kenti ve yat turizmi merkezi statüsü kazandırmıştır.

Limyra taşı :

Antalya iline 120 km. uzaklıkta, Finike kazasının denize 5 km. mesafede ve tarihi Limyra bölgesindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Açık krem renginde homojen bir yapıya sahip kireç taşıdır. Taşınabilir büyüklükte, istenilen ebatta blok vermektedir. Hafif ve yalıtkan özelliğinden dolayı dış kaplama malzemesi olarak aranılan iç ve dış pazarda beğeni kazanan bir yapı taşıdır.

 

 

 

 

 

Teknik Özellikler :

Ağırlıkça su emme ve birim hacim ağırlığı deney sonuçları bu taşın orta yoğunlukta bir yapı taşı olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir.

Mekanik dayanımlar kuru ve yaş numuneler üzerinde yapılmıştır. Kuru numunelerde elde edilen basınç dayanımı, eğilmede çekme modülü ve eğilme dayanımı değerleri bu taşın yüksek yoğunluklu bir yapı taşı olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir. Ancak taşın suya doygun hale gelmesi durumunda bu mekanik dayanımlarda önemli azalmalar gözlenmiştir. Doygun numunelerde ölçülen dayanım değerlerine göre ise bu taş orta yoğunlukta bir yapi taşı özelliği göstermektedir. Söz konusu kireç taşının mekanik dayanımlarının su ile doygun hale gelmeye olan hassasiyeti pratikteki uygulamalar açısından dikkate alınmalıdır.

Donma çözülme deneyindeki gözlemler ve ölçülen ağırlık kayıpları açısından bu taş TS deki yapı taşlarının donmaya dayanımı için verilen sınırları sağlamaktadır.

Aşınma deney sonuçları genellikle yaya ve lastik tekerlekli araç trafiğine maruz dogal yapı taşları için TS de verilen şartları sağlamaktadır.

Genel bir değerlendirme yapılmak istendiğinde, doğal kireç taşından kestirilip laboratuvarlara getirilmiş olan numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, bu taşın ilgili ASTM ve TS standartlarına dogal yapı taşları için verilen sınır değerleri sağladığı sonucuna varılır. Ancak, suya doygun halde dayanımlardaki kayıpların taşın kullanım imkanları için dikkate alınması gerektigi görüşündedir.

Ekonomi:

Finike ilçesi ve çevresinde hakim olan ekonomik yapı tarımsal karakterlidir ve varolan ticaret ve sanayi de tarımsal yapıya dayanmaktadır. Yörede en büyük geçim kaynağı turfanda sebzecilik ve narenciyedir. Yörede tarımın ve turizmin mevsimlik oluşu, farklı zaman dilimlerinde yoğunluk kazanmaları yörede yeni gelişmeye başlayan turizmin, tarıma alternatif bir gelir kaynağı olmaktan ziyade, bir ek gelir kaynağı olabileceğini göstermektedir. Bu da yöre tarımın ve turizminin birbirlerini mevsimsel özellikleriyle dengelemesi, yörenin mevsimsel işsizlik sorunun kısmen çözülmesi demektir.

 

 

 

 

Balıkçılık:

Gerek kayalık, gerekse kumsal dip yapısı ile Finike Körfezi, birçok Akdeniz balığına, deniz memelisine ve deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapmaktadır.

Mercan ve Beyaz Lahos (yöre dilinde Kum Gridası), yöre halkının ve balıkçılarının en çok talep ettiği balık türleridir. Finike kıyı şeridindeki kumsal alanlarda, çay ağzı ve limanlarda Akya, Lüfer, Lahos, Çipura, Levrek, Minakop, İspari, Kefal, İzmarit, Yasemin, Mercan, Hani, Sarıkuyruk, Iskarmoz, Barbunya gibi ekonomik değeri yüksek birçok balık avlanmaktadır. Körfezin kayalık bölgelerinde ise Orfoz, Lahos, Fangri, Sinarit, Sarıkuyruk, Sargos, Sokar, Iskaroz, Karagöz gibi balıklar balıkçıların ağ ve oltalarına takılmaktadır.

Açık deniz balıklarından Sardalya, Kolyos, İstavrit, Yazılı Orkinos, Lambuka, Kılıç Balığı, Orkinos gibi balıklar da Finike Körfezini Gırgır balıkçılığına uygun bir konuma getirmiştir.

Yakın bir tarihe kadar bütün Finike Körfezi içerisinde yasak olan Trol(Trata) ile yapılan avcılık, son yıllarda tekrar başlamış ve büyük bir kısmı kumluk olan körfez sularını tekrar talan etmeye başlamıştır. Bu sebeple yöre balıkçıları için çok değerli ve aranan bir balık türü olan Mercan Balığı, yoğun av baskısı ile karşı karşıyadır

Balıklar dışında, kumsal olan uzun kıyı şeridi, birinci derecede Caretta Caretta üreme alanı olarak tanımlanmıştır. Nesli büyük tehlike altında olan Akdeniz Foku, körfezde yaklaşık 2 birey ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Turizm:

Turizm bakımından çevre ilçeler kadar bozulmaması ile ayrılır. Ancak son dönemdeki yoğun yapılaşma ile önemli turizm noktalarından biri haline gelmiştir. Yine de 1980’lerden sonra bu bölgedeki turizm yatırım politikası, Finike’de pek rağbet görmemiştir. Çünkü ilçe toprakları tarıma daha uygundur. Bu yüzden turizm sektörü diğer çevre ilçeler kadar hızlı bir gelişme göstermemiştir. Yakın tarih içinde Finike Limanı’na ek olarak yapılan marina ile yat turizminde söz sahibi olmaya başlamıştır. 10 km’lik kumsalı ile ülkenin en uzun plajlarından birine sahiptir.

Finike’de Gezilecek Yerler:

Finike’de gezebileceğini 2 antik kentin yanı sıra Suluin(İncirli) Mağarasıyla birlikte Yanartaş(Olympos) bulunmaktadır. Bu antik kentlerden birisinin adı Limyra bir diğerinin ise Arykanda’dır. Bu antik kentleri ayrı ayrı incelersek şu şekilde bahsedebiliriz.

Limyra(Turunçova): Burası yabancı ve yerli turist tarafından çok ziyaret edilen bir antik kenttir. Bu antik kent zamanında Perikles tarafından başkent olarak yapılmıştır.

Arykanda(Arif): Bu antik kent Elmalı- Finike karayolunun tam ortasında Arif köyünün yakınında bulunan bir yerdir. Bu antik kentin en üst teras kısmında bir adet stadion vardır. Stadionun hemen altında bulunan terasta ise uzun yıllara rağmen çok iyi derecede korunmuş ve bakılmış bir tiyatro bulunmaktadır. Tiyatronun altındaki terasta ise odeon vardır. Arykanda’nın birkaç katı büyüklüğünde nekropol alanı bulunmaktadır. Bu bölgede lahitlere ve mezar odalarına rastlayabilirsiniz. Finike şehrinin en ilgi çekici kalıntısı ise su yollarıdır.

Suluin(İncirli) Mağarası: Bu mağara Asya Kıtası’nın en büyük su altı mağarasıdır. 1955 yılında Amerikalı dalgıçların 122metreye kadar inmesi ve ölmelerinden sonra mağaraya girişler ve dalışlar yasaklanmıştır. Hala gizemini koruyan bir mağaradır.

Finike’nin tarihi yerlerinin yanı sıra denizinden de yararlanmak istiyorsunuz size Finike sahili ni, Olympos, Gökliman, Çağıllı Plajlarını ve Andredorya koyunu tavsiye edebiliriz. Buralarda güneş, deniz, kum üçlüsünden faydalanabilir ve akdenizin eşsiz mavisine kendinizi bırakabilirsiniz.

Finike’ye gelen turistler genellikle çevre ilçelerden veya Antalya üzerinden geldiği için konaklama tercih edilmeyen bir yerdir. Fakat burada konaklamak isteyenler için birkaç küçük otel bulunmaktadır.

Finike Konaklama Tesisleri:

Şah İnn Paradise Hotel
Amelas Hotel
Ayçil Pansiyon
Presa Di Finica
Hotel Şimşek
Finike 2000 Hotel
Finike Hotel
Arkandos Hotel
Deniz Hotel
Anadolu Hotel
Kemaros Pansiyon

Ulaşım:

Antalya-Finike arasindaki ulasim, sahil yolu yapilincaya kadar, Elmali ve Korkuteli üzerinden yapiliyordu. 1950-19601i yillarda yedi-sekiz saat süren yolculuklar, 1970’li yillarin baslarina kadar, yapilan yol çalismalari ile dört-bes saate düsürülebildi. 1974 Yilinda, Antalya-Finike arasi sahil yolu yapildiktan sonra, Antalya Finike yolu 111 Km.’ye indi. Ayrica bu yol, çok güzel sahil manzaralari ile doludur.

METRO TURIZM

Her gün öğlen 10.30’de Ankara, 19.00 Istanbul, 20.00 Ankara istikametine otobüs kaldırıyor.Dönüş İstanbul’dan Finikeye 20.00 da , Ankara’dan Finike’ye 9.30 ve akşam 23.00 dadır.
Ayrıca Türkiye’nin metronun gittiği her yere online olarak Finike’den bilet kesilmektedir.

Telefon (0242)855 15 66, (0242)855 31 12

KAMİL KOÇ

ANTALYA FİNİKE TUR VE BATI ANTALYA KOOP.

Antalya Finike Tur ve Batı Antalya Tur.sey.ve Taş. ltd. şirketi olarak müşterek ve (rütun halinde) D1 Yetki belgesi ile şehirler arası statüde (il dışı olması nedeni ile) Antalya Fethiye arası yayla ve sahilden olmak üzere 27+1 lik araçlar ile, il içi taşımacılığınıda y türü güzergah belgeli 17+1 lik araçlar ile yapmaktayız.Her iki firmamızında kendine ait ayrı ayrı yetki belgeleri mevcuttur.
Her gün yarim saatte bir;
Demre, Kas, Kalkan, Kinik, Fethiye istikametine
Kemer, Antalya istikametine
Elmali , Akçay, Gömme istikametine olmak üzere üç yönde otobüs kaldırıyor.
Telefon (0242)855 11 92, (0242)855 35 13

ÇIÇEKTUR KUMLUCA SEYAHAT GÖLHİSAR ÇAVDIR TUR

Her gün Finike – Antalya 05.45 den itibaren 20.45 e kadar her 10 dakikada bir Turunçova ve Finike’den hareket ederek Kumluca-Olimpos-Adrasan-Çıralı-Kemer-Antalya Istikametinde çalışmaktadır.Dönüş Antalya’dan hergün 05.45 den itibaren her 10 dak. akşam 21.15 e kadar faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Elmalı istikametine otobüs kaldırıyor.Hergün Finike’den 08.00 da başlayıp her saat akşam 19.00 a kadar Finike – Arikanda – Elmalı istikametinde devam eder.Elmalı’dan dönüş sabah 08.00 dan başlayıp akşam 19.00 saatleri arasında her saat devam etmektedir.

Her gün Finike – Söğüt – Çavdır – Gölhisar – Acıpayam – Serinhisar – Denizli – Pamukkale seferleri sabah saat 10.00 dadır.Dönüş 09.15 da aynı güzergahlardan Finike’ye hareket etmektedir.

Telefon (0242) 855 46 15 , (0242) 855 46 16

Yapabileceğiniz Aktiviteler:

idth="200" height="201" />Av Turizmi – Finike İlçesi, değişik türde av hayvanları ile av turizmi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Finike ilçesine bağlı Arif Köyü, Yalnız ve Akçaalan Köyü gibi yerlerde yaban keçisi avı yapılmaktadır., Tatlısu Balıkçılığı – Finike tam bir alabalık cennetidir. Finike’deki Akçay ve Karaçay ırmağı bu açıdan çok zengindir. Çeşitli akarsu ve göletlerde tatlı su balıklarından; kefal, levrek, sazan ve yılan balıklarını görebilirsiniz. , Setur Finike Marina – 1997 yılında yat limanının marinaya dönüştürülmesiyle hizmete giren Setur Finike Marina; 350 denizde, 150 karada toplam 500 yat kapasitesine sahiptir.

 

 

 

Ne Yenir?

İşkembe Çorbası
Börülce Salatası
Kulak ( Mantı ) corbası
Arap Aşı ( Arabaşı Çorbası )
Tahinli Piyaz
Hibeş
Kabak Çiçeği Dolması

 

 

 

 

 

Görüntüler:

 

Bu yazı Antalya kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir