Etiket arşivi: doğu anadolu bölgesi tarihi yerleri

Tepsi Minare Saat Kulesi

Adından da anlaşıldığı gibi minare tepsi şeklinde yuvarlak yalnız saat kulesi olarak kullanılıyor. Çok eski çağlardan kalma bir tarihi eserimizdir. Erzurum da bulunmaktadır. Anadolunun en eski minarelerinden birisir.

Erzurum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Tatvan’ın Tarihi

Bitlis ilimizin ilçelerinden biri olan Tatvan tarihi geçmişe sahip ve bir çok tarihi kalıntılar ile ayakta durmaktadır. İlk olarak küçük bir yerleşime sahip olan Tatvan daha sonraları kendini geliştirip ilçe durumuna gelmiştir.
Van Gölünün güney batı kıyısında, Nemrut Dağı’nın doğu eteğindeki düzlükte kurulmuş bulunan Tatvan, doğal bir liman görünümündedir. Bitlis iline bağlı bir ilçe olmakla birlikte, bağlı bulunduğu ilden, nüfus açısından daha büyük bir yerleşim birimidir. Son yerleşmelerle birlikte Bitlis’e olan uzaklığı 20 kilometreye inmiş durumdadır.

Bitlis, Van kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Üç Kümbetler

Konudanda bahsedildiği gibi üç tane kümbetten oluşmaktadır. Bu kümbetler Erzurum’da bulunmakatadır. Tarihi bakımından çok eski çağlara aittir. Sizlerede tek tavsiyem gelin bu güzellikleri görün derim.

Erzurum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Çifte Minareli Medrese

Başlıktanda anlaşılmak üzere her iki tarafında da minare olan medrese tarih bakımından hem eskiye dayanır, hem de zenginliğe sahiptir. Erzurum’un en güzel tarihi kalıntılarından birisidir.

Çifte Minareli Medrese’nin Kitabesi olmadığından ne zaman yapıldığı ve gerçek adı bilinmez. Sultan Alaaddin Keykubad’ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı Hanedanı’ndan Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesiyle buna Hatuniye Medresesi de denmektedir. Genelde 13. yy. sonlarında yapıldığı kabul edilir. Sultan IV. Murad’ın emriyle tophane haline getirilmiştir. Bir süre de kışla olarak kullanılmıştır. 1971-1972 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce kazı ve restorasyonu yapılan medrese halen Erzurum Yakutiye Belediye Başkanlığı’nca kullanılmaktadır.
Dört adet eyvanlı, açık avlulu medreselerin Anadolu’daki en büyük örneğini teşkil eder. Çifte minareli taç kapısı güneyde ana eyvanla bitişen kümbetle değişik düzenlemeye sahiptir. Plandaki çarpıklık sur duvarına bitişik olmasından kaynaklanmaktadır. Cephede, taçkapı formundan başka çeşme nişleri ile yarım yuvarlak iki payanda vardır. Taçkapı’nın iki yanında yükselen çok dilimli silindirik minareler sırlı-sırsız tuğla, pabuç kısımları ise mozaik çinilerle süslenmiştir. Şerefelerden itibaren üst kısımları yıkılmıştır. Taçkapı’yı kademeli kuşaklar halinde çeviren plastik hacimli bitki süslemeleri ile kalın silmeli panoların içindeki ejder, hayat ağacı, kartal motifleri cephenin en gösterişli bölümleridir. Doğudaki tamamlanmış hayat ağacı ile kartal motiflerinin bir arma olmaktan çok, Orta Asya Türk inanışına kadar uzanan gücü ve ölümsüzlüğü dile getirdiği düşünülür.
Girişi ise eyvanın iki yanında kubbeyle örtülü odalar yer almaktadır. Uzun dikdörtgen avlu, değişik boyutlu sütun ve payelerle desteklenen revaklarla çevrilmiştir. Ortasında bir havuz bulunmaktadır. Revakların ortasında yer alan hücreler iki katlıdır. Küçük olan yan eyvanlar yıldız tonozlarla örtülmüştür. İç mimarî süslemelerin yarım kaldığı gözlenmektedir. Hücre kemerleri, kapı-pencere çerçeveleri ile sütunlarda görülen geometrik ve bitki örnekleri yanında ayet-hadislerden oluşan yazı kuşakları da mevcuttur.
Büyük eyvanın sonunda altlı-üstlü merdivenlerle kümbetin mumyalık ve gövde kısmına geçilmektedir. İçten haçvari planlı mumyalıkta iki lahit mevcuttur. onikigen planlı kümbet, Anadolu’daki bu tür mezar anıtların en büyüğüdür. Medresenin dışında kalan sekiz yüzde, birer atlamak suretiyle, alttan mukarnas kavsaralı ve daha büyük, üstte sade ve küçük olmak üzere sekiz pencere açılmıştır. Konik külâh, kırmızı renkli taşlarla kaplanmıştır. Tüm mimarî ihtişamına rağmen süslemeleri yarım kalmıştır.
Bu Şerefelerin üst kısmı bir rivayete göre hiç yapılmamış, bir rivayete göre de yıkılmıştır. Eser bütünüyle 35 x 48 metre karelik bir alanı kaplar. Taç kapıdan geniş bir avluya geçilir. Avlunun etrafı sütunlarla çevrilidir. Öğrenci odaları avlunun etrafında yer alır. Bu gün yıkık olan güneydeki eyvana bitişik kümbet vardır. Kümbet kübik bir kaide üzerine pologonal bir gövde ve konik külahtan oluşmaktadır.
Bu Medrese Selçuk stilinde 13. asrın sonlarına doğru yapılan, önemli bir hadise ile yapımı yarım kalan ve “Fakülte Karşılığı” tedrisat yapan Çifte Minareli Medrese mimari yapısı taş oyma ve kabartma ve çini süslemeleri ile muhteşem bir şaheserdir.
Sultan 4. Murat tarafından bir süre tophane olarak kullanılmış daha sonrada kışla olarak kullanılmıştır. Tebriz kapı’daki medrese açık avlu medreselerinin Anadolu’daki en büyük örneğini teşkil etmektedir.

Erzurum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Ahlat Kümbetleri Tarihi Yer

Tarihi çok eski çağlara dayanan Ahlat Kümbetleri tarihi ve gültürel bakımdan zengindir. Benim konudan sayabildiğim kadarıyla 12 çeşit Ahlat Kümbetleri bulunmaktadır. Daha sonra yeniden restore edilmiş ve şimdiki hallerini almışlar. Rivayetlere göre şekilleri çadıra benziyormuş.

Ahlat kümbetleri şekil olarak Orta Asya Türk Çadırını andırmaktadır. Böylece kümbetleri Türklerin hayatında önemli bir yer tutan çadır sanatının mimariye aktarılmış şekli olarak görmek mümkündür. Böylece İslam sanatına kümbet mimarisini sokan Türklerdir. İslam öncesinde Türklerde bu sanat “Kurgan” şeklinde gelişmişti.

Bitlis kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın
Sayfa: 1 2 İleri