EDREMİT

tatilyerleri.gen.tr

Edremit Balıkesir iline bağlı bir ilçedir.
Özellikle zeytincilik bakımından Türkiye’nin en önemli bölgelerinden biridir.

Tarih:

Edremit, Milattan 1443 yıl önce Pidasus adı ile Burhaniye İskelesi civarındaki Karataş Mevkiinde kurulmuş bir şehirdir. Truva-Bergama yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok baskınlara uğramış bir ara, harap bir halde Lidya Kralı Semihüs Bodürüs’ün eline geçmiştir. Kralın kardeşi bu şehri yeniden yaptırmış hatta süslemiş ve kendi adı olan Adramys ismini vermiştir. M.S. 1231 yılında, Türk akıncıları Edremit’e saldırmış ve çetin savaşlardan sonra, Türk Komutanı Yusuf Sinan’a şehrin anahtarı teslim edilmiştir. 1336 yılında Karesi toprakları Osmanlı Ülkesine katıldığından, Edremit’te Orhan Gazi tarafından Osmanlı Devleti hudutları içine alınmıştır.
Kurtuluş savaşı yıllarında; Edremit’de Kaymakam olan Hamdi Bey,işgal kuvvetlerinin arzusu üzerine görevinden azil edilir. Hamdi bey Burhaniye`de bulunan eniştesinin yanına yerleşir.15 Eylül 1919’da Burhaniye’de kurduğu Kuva-i Milliye Teşkilatı ile Akbaş Baskınını düzenleyerek, ele geçirdiği çok sayıda silah ve mühimmatı Anadoluya aktarmıştır.17 Şubat 1920 tarihinde Yunan işbirlikçisi çeteciler (Anzavur ve adamları) tarafından şehit edilmiştir.797 gün işgal altında kalan Edremitliler birçok tehlikeler geçirmiştir. 9 Eylül 1922 günü, düşmanı kovalayan Türk Süvarilerine kavuşmuş ve onları bağrına basmıştır. Bu gün her yıl parlak törenlerle Kurtuluş Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Coğrafyası:

lçe Ege Bölgesinde, Edremit Körfezi ile Kaz Dağı arasındaki sahaya yerleşmiştir. Kuzey Yarımkürede, Asya Kıtasının en batı ucu olan Bababurnu’ndan 85 Km. doğuda denizden 6 km içerde olup, 39 derece 35 dakika 30 saniye Kuzey Paraleli, 27 derece 2 dakika 48 saniye Doğu Meridyenlerinin üzerindedir. Batıda Ege Denizi,Ayvacık ve Ezine ilçesi, kuzeyde Bayramiç ve Yenice ilçeleri, Doğuda Havran ilçesi, güneyde Burhaniye ilçesi ile çevrilidir.

 

 

 

İklimi:

İlçenin iklimi Akdeniz iklimi karakterindedir. Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Isı en sıcak aylarda gölgede 30,35 derece, soğuk günlerde –5 dereceyi geçmez. Ortalama sıcaklık + 20 derecedir. Rutubet ortalaması 65 olup, hava basınçları 740-770 arasında değişir.

Bitki örtüsü:

Deniz seviyesinden 500 metreye kadar genel olarak zeytin ağaçları, bundan sonra çam ağaçları ile kaplıdır. İlçe topraklarının deniz kıyısı uzunluğu 35 km.dir.

Ekonomi:

Edremit ilçesindeki ekonomik faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

1- Zeytincilik
2-Turizm Faaliyetleri
3-Diğer tarımsal faaliyetler: incir, sebze, meyve vb.

 

 

 

 

 

 

Kültür:

Edremit ilçesinin ahalisi Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Balkanlılar ve Adalılarla, Osmanlılar tarafından Kazdağları’na yerleştirilmiş tahtacılık faaliyetinde bulunan Türkmenlerdir. Türkmenler ve Muhacırlar Başat kültürlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır.

Tahtacı Türkmenler’in yaşam tarzlarına ilişkin değerler Tahtakuşlar Etnografya Müzesinde sergilenmektedir. Edremit folkloru Balıkesir folklorunun başat noktalarından biridir. Tahir Musa Ceylan’ın Kestane Kıranında Kadınlar isimli romanının bir bölümü Edremit’te geçmektedir.

Ulusal Parklar:

Kazdağı Milli Parkı

Edremit Plajları :

Edremit’in ilçe merkezinin denize kıyısı yoktur. 6 Km. mesafe vardır.

Akçay Plajları

Edremit’e 9 km mesafedeki Akçay Beldesi ve sahil şeridi başlı başına bir plajlar merkezidir. Akçay sahilinin her yerinden denize girmek mümkündür. Ayrıca Sarıkız Plajı, Belediye Halk Plajı ve Zeytinli Belediyesi halk plajı olmak üzere üç önemli halka açık plajı vardır. Ayrıca Akçay Turban Tatil köyü Plajı ücret karşılığı son yıllarda kısmen halka açılmıştır. Akçay bol ve soğuk artezyen suları ile üne kavuşmuştur. Bu soğuk su fışkırtan artezyenlere karanın dışında denizde de rastlanır ki bu Akçay’ın Türkiye’de değil Dünya’da dahi zor rastlanır bir özelliğidir. Akçay ile Altınoluk arasında kalan Güre ise bunların ikisinden de güzeldir.Termal açıdan ayrıca turizm zengiliği katmaktadır.

Altınoluk Plajları

Edremit’e 27 Akçaya 19 km mesafede bulunmaktadır. Sahil kesimi doğal plajlarla dolu olup tatil evleri, siteler ve konaklama tesisleri bulunmaktadır. Çok önemli bir turistik merkezidir. Havanın temiz ve bol oksijenli özelliğinden dolayı yöre Oksijen Çadırı olarak adlandırılır. Tıp çevrelerinin kalp ve astım hastalarına tavsiye ettikleri bir yerdir. Ayrıca Narlı Köyü 200 metreyi bulan yüksekliği, tatlı suyu, manzarası, köyün doğusunda ve batısında bulunan kanyonları ile adeta bir oksijen deposudur.

Alanı: 21.463.0 ha.

Kaynak Değerleri: Derin vadi ve kanyonların oluşturduğu jeomorfolojik yapı ile bitki örtüsünün gösterdiği biyolojik çeşitlilik ve fauna zenginliği mevcuttur.

Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir İli, Edremit İlçesi sınırları içinde, Biga yarımadasının güneyinde bulunan, 21.463.0 ha genişliğinde, bir alanı kapsayan, 17.04.1993 tarihinde Milli Park olarak ayrılan bir Milli Parkıdır.

Ege Bölgesi ile Marmara Bölgesi’ni birbirinden ayıran ve antik çağda ‘İda Dağı’ olarak anılan Kazdağı, Biga Yarımadası’nın en yüksek kütlesidir. Dağ üzerinde kuzey-güney yönünde uzanan derin vadi ve kanyonlar, bol oksijenli hava akımları oluşturmaktadır.

Antik çağlarda Mysia olarak bilinen ve Mysia’lılar, Kar’lar, Troia’lılar, Lelegler, Luri’ler, Lid’ler, Büyük İskender, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu’ nun yerleşim gördüğü bölgede; Thebe, Astria, Anderia, Antandros, Adremytteıon, Killa , Krysa, Lyrnessos gibi antik kentler ile Tahtakuşlar Köyü’ndeki ülkemizin tek köy Etnografya Müzesi de bulunmaktadır. Ayrıca Sarıkız efsanesinin geçtiği Sarıkız Tepe ile Hasanboğuldu efsanesinin geçtiği Sutüven Şelalesi ve Hasanboğuldu Göleti de Milli Park sınırları içindedir.

Kazdağı Milli Parkı’nda halen Pınarbaşı ve Sutüven ‘de (Hasanboğuldu) olmak üzere düzenlenmiş 2 günübirlik kullanım alanı bulunmaktadır. Kazdağı Milli Parkına giriş olarak Zeytinli Beldesi ve Avcılar Köyü (Kışladağ Kapısı) kullanılmaktadır. Giriş kapılarından ya da Zeytinli beldesi veya Avcılar köyünden sertifikalı yerel kılavuz rehber temin edilebilir.

Flora

Kazdağı ve çevresi yoğun ormanlarla kaplıdır. Bu ormanlar Babadağ dediğimiz ana kütlenin Edremit Körfezi’ne bakan güney yamaçlarında daha seyrek, Bayramiç’e bakan kuzey kesiminde ise, iklimsel nedenlerle daha sıktır. Ana kütlenin batısına doğru Assos, Babakale etrafında arazinin yapısı değişir ve volkanik bir özellik kazanır. Özellikle dere yataklarında ve bazı kırsal alanlarda , Akdeniz’e özgü bitki topluluklarından olan makilere rastlanır. Bu maki topluluklarını oluşturan defne, kocayemiş, mersin, pınar meşesi, katırtırnağı ve yabanıl zeytin ağaçlarının Kazdağı’nın iklim özellikleri ile özdeşleşmiştir. Kazdağı’nda çok çeşitli ağaç türü bulunur. Özel koruma alanı içinde görebileceğimiz Kazdağı Göknarı bunların en değerlilerindendir. Kendi doğal ortamında sadece Kazdağı’nda bulunan bu ağaç türü, Babadağ’ın kuzeydoğu yamaçlarında ve 1000 –1500 m yüksekliklerde yayılım gösterir. 25-30 m kadar boy atabilen , dar ve konik tepeli, piramit görünüşlü dekoratif bir ağaçtır. Mısır koçanına benzer uzun kozalakları olur. Bu bölge 1988 yılında çıkarılan bir yasa ile ‘Kazdağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilerek özel korumaya alınmıştır.

Fauna

Ünlü tarihçi Homeros’un ‘Bol pınarlı Vahşi Hayvanlar Anası’ olarak betimlediği Kazdağları’nda, günümüzde de su bakımından zengin kaynak ve derelerle kaplıca ve termal kaynak bulunmaktadır. Kazdağı’nın özellikle derin vadilerinde ve yüksek tepelerinde yırtıcı kuşlardan kartal, şahin atmaca, kerkenez ve kuzgun görülür. Ayrıca Kazdağı, göç eden kuşların önemli bir uğrak yeridir. Sayıları azalmış olan keklik, bıldırcın, karatavuk, martı ve karga ve tahtalı gibi kuşlara da rastlanır.

Tarihi Yapıları:

Kurşunlu Camii : 1300 yılından önce Selçuklular zamanında Edremit fatihi YUSUF SİNAN tarafından yaptırılmıştır. Altı sutun üzerine beş kubbeden meydana gelmiştir. Camiinin tamamı kesme taşlardan meydana gelmiştir. Kubbe genişliği ile dikkat çeker. Avlusunda BANİ YUSUF’un mezarı bulunmaktadır.

Eşrefoğlu Rumi Camii : (Pırasa Camii)smanlılar zamanında yaptırıldı. 1910 tarihinde mahalle halkı yardımları ile tamir ettirilmiş ve bugünkü duruma getirilmiştir.

Hacı Kabakçılar Evi : Şehrimiz İbrahimce mahallesinde bulunan 19. yüzyıl sivil mimari örneklerindendir. Kültür Bakanlığınca tescili yapılarak koruma altına alınmıştır. Halen mesken olarak kullanılmaktır. Restore edilerek müze haline getirilmesi şehrimiz turizmine canlılık sağlayacaktır.

Antandros sit Alanı : Kazdağlarını güneyinde Altınoluk civarında deniz seviyesinden 215 m yükseklikte kurulmuştur. Antik şehir, Palasgoslar tarafından inşa edilmiştir. M. Ö. VI. yüzyılda Klasik Helenistlik, Pers ve Roma dönemlerini yaşamıştır. Bizans devrinde ise bir piskoposluk merkezi olmuştur. Tepenin üzerinde bir kale ve mezarlık bulunmaktadır.

Zeus Altarı : Akçay’a 30 km. mesafede bulunan Küçükkuyu beldesinin 3 km. uzağında bir dağ yolu ile ulaşılan altar 250 m. yükseklikteki bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Altar’ın Roma devrine ait olduğu sanılmaktadır.

Behramkale (ASSOS) Köprüsü : Assos’a Ayvacık istikametinden gelindiğinde Assos girişinde Tuzla Çayı üzerinde kurulmuş Omanlı devrine ait bir köprüdür. I. Murat trafından yaptırılmıştır. Yakın zaman kadar kullanılan köprü, bu gün koruma altına alınmıştır.

Asso (BEHRAMKALE) Antik kenti: M. Ö. VII. yüzyılda kurulmuştur. VI. yy. da bir çok Batı Anadolu kenti gibi Attik Delos’a (Deniz Birliği) üye olmuştur. İskenderin Asya seferi ile Makedonya hakimiyetine giren kent İskenderin ölümünden sonra sırasıyla Bergama Krallığı, Roma imparatorluğu Bizans ve nihayet I. Murat ile Osmanlı topraklarına katılmıştır. Antik limana ait rıhtım ve mendirek ile antrepo ve benzeri yapılardan çok azı günümüze kadar gelmiştir. Kulelerle takviye edilimiş surlar ve kapılar M. Ö. 540-530. yıllar arasında Dor düzeninde yapılmış Ion tesiri taşıyan Akrepoldeki Athena Mabedi ile akropolin etrafındaki agora ve Mabedi şehrin belli başlı kalıntılarıdır. 1881-1883 tarihlerinde bir Amerikan ekibi kazılar yapmıştır. Bu kazılardan çıkan bazı eserler Luvr ve Boston Müzelerinde görülmüştür.

İhsanBeyler Konağı : Eski Altınoluk’da bulunmaktadır. Önemli bir sivil mimari örneğidir. Kültür Bakanlığı’ndan tescillidir. Ayrıca restoresi yapılarak ziyaretlere açılmıştır. İlgili belediyece ileride müze olarak kullanılması düşünülmektedir.

PİKNİK YERLERİ:

Akçay, Altınoluk ve Güre Beldeleri ile Edremit ilçesi çevresinde sayısız piknik ve mesire yerleri vardır. Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir.

Pınarbaşı: Güre köyü sınırları içinde Akçay’a 6km. mesafede bir piknik yeridir. Yamaçdan akan bol ve buz gibi su yaz aylarında serinlemek için ideal bir köşedir. Orman Md. lüğünce işletilmektedir. Bol ağaçlı gölgeli bir piknik yeridir. Ağaç masalar ile dikkati çeker. Ayrıca piknik alanları içerisinde alabalık üretilen bir çiftlik bulunmaktadır.

Şahinderesi: Kaz Dağlarının A. oluk bölgesi eteğinde bulunmaktadır. A. oluk’u tepeden görür. Temiz kaynak suları olan bol ağaçlı bir piknik yeridir. Ayrıca konaklama tesisi ve restaurantı bulunmaktadır.

Çağlayan Piknik: Kızılkeçili köyü içinde olup Akçay’a 3 km. mesafededir. Büyük çınar ağaçları arasından akan serin deresi ile hoş bir piknik yeridir. Piknik yeri içindekafe ve restaurant işletmeçiliği yapılmaktadır. Kültür Bakanlığınca tescillenmiş olup 800 yıllık çınar ağacı burada bulunmaktadır.

Zeytinli Çay Bahçeleri: Zeytinli beldesi içinde bulunmaktadır. Büyük çınar ağaçları yaz aylarında kurumayan deresi ile serin bir yerdir. İçerisinde çay bahçesi işletmeciliği bulunmaktadır.

Hanlar(Handeresi): En çok rağbet edilen piknik yerlerindendir. Akçay’a 35 km. mesafededir. Ormanları bol ve soğuk suları ile dikkat çeker. Çok serin ve temiz bir havası vardır. Çevresinde lokanta vekafeler mevcuttur.

Mıhlı Çayı: Akçay’ 25 km. mesafede A. Oluk-Çanakkale yolu üzerinde çevresi ormanlık bir dere kenarıdır. Yerli halk hıdırellez kutlamalarında burayı tercih eder. Sakin bir yerdir.

Şıp Şıp Dede:Edremit Akçay karayolundan Kadıköy istikametine sapılıp 2 km. içeridedir. Büyük çam ormanları arasında bulunan kayaların içinden damla damla akan su Edremit halkı tarafından kutsal bilinerekadak yeri olarak tanınmıştır. Ayrıca piknik yapılabilecek doğal güzelliklere de sahiptir.

Şarlak Çay Bahçesi: Akçay’a 5km mesafede Tahtaköy içerisinde bulunur. Büyük çınar ağaçları ile çevrili yüksek bir yerde bulunan içinde kafe ve lokanta hizmetleirinin verildiği bir yerdir. Son yıllarda yöre halkı ve turistlerce rağbet görmektedir.

Küçüksu Piknik Yeri: A. oluk-Doyran Köyü istikametinde Altınoluk’a 4 km. mesafededir. Belediyeye ait bir yerdir. Çevresinde ayrıca şahıslara ait lokantalar vardır. A. oluk içme suyunu buradan temin eder. Alabalık ve bıldırcın speciali vardır. Halka açık olup piknik için para ödenmez.

Subaşı Piknik Yeri : A. Oluk-Doyran köyü istikametinde A. Oluk’a 4 km mesafede küçük su piknik 4 km mesafede Küçük su piknik yerinin hemen altında bulumaktadır. Lokantaları mevcut olup ay- rıca piknik yapıla bilir.

Güre Gelinçamı Piknik Yeri : Güre köyüne 3 km mesafede halka açık piknik yeridir. Güreden itibaren yeni açılan yol ile ulaşılır. Alışveriş imkanı bulunmadığı için hazırlıklı gitmek gerekir. Bu piknik yeri manzarası ile ünlüdür. Her yıl Güre Belediyesince yapılmakta olan Sarıkız etkinliklerinin bir bölümü burada yapılmaktadır. Bu bölümde Sarıkız yemeği yapılmakta ve mevlüt okunmaktadır. Bu etkinlikler her yılın Ağustos ayında yapılmaktadır.

Kaplıcaları:

GÜRE KAPLICALARI : Edremit’e 12, Akçay’a 3 km. mesafededir. Akçay-Çanakkale karayolları üzerinden sağa dönülünce 150 m. sonra ulaşılır. Tesis iki katlı olup yaklaşık 80 yatak kapasitesine sahiptir. Pansiyon içinde ayrıca banyo yapılabilecek odalar mevcuttur. Güre Köyü tüzel kişiliğine aittir. Mitolojideki aşk Tanrıçası Afrodit’in yarışmadan önce burada banyo yaptığı rivayet edilir. Acı kalevi sodyum sülfatlı oligametalik guruptan olan kaynak suyunda ayrıca kükürtlü hidrojen bulunmaktadır. Kaynak suyu çıkışta 58 °C ve havuza aktığı yerde 53 °C sıcaklık ölçülmektedir. Kronik iltihabi sendromlarda, üst solunum yolu, kadın, metabolizma ve cilt hastalıklarında su tedavi edici rol oynamaktadır. Kaynak suyun bileşiminde Potasyum iyonu %13, 5 Sodyum iyonu %279, Kalsiyum iyonu%32 Magnezyum iyonu %2, 4 Demir iyonu%0, 124, Aliminyum iyonu %2, 88 Mgr. oranında bulunmaktadır.

DERMAN KAPLICALARI : Akçay’a 12 Edremit’e 3 km. mesafede bulunmaktadır. Edremit’den İzmir’e sapılan kavşak üzerindedir. Özellikle yerli halk tarafından tercih edilen kaplıca suyu Sodyum sülfatlı oligametalik guruptandır. Suyun kaynaktaki sıcaklığı 59 °C, odalardaki sıcaklığı ise 51°C dir. Ayrıca su kaynağında mor tipi çamur bulunmaktadır. Romatizma, siyatik, lumbago, filibit ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.

Nasıl Gidilir?

Edremit’e karayolu ve havayolu ile ulaşım mümkündür. Körfezde yer alması nedeniyle İzmir-Çanakkale-Balıkesir’in tam ortasında yer alır.

Balıkesir: Edremit arası yaklaşık 87 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 1 saat 10 dakika kadar sürmektedir.
İstanbul: Edremit arası yaklaşık 475 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 7 saat kadar sürmektedir.
Ankara: Edremit arası yaklaşık 630 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 8 saat kadar sürmektedir.
İzmir: Edremit arası yaklaşık 195 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir.
Bursa: Edremit arası yaklaşık 240 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat kadar sürmektedir.
Kocaeli: Edremit arası yaklaşık 380 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 5 saat 30 dakika kadar sürmektedir.
Eskişehir: Edremit arası yaklaşık 400 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 5 saat kadar sürmektedir.
Diyarbakır: Edremit arası yaklaşık 1620 kilometre(km) mesafede ve araçla yaklaşık 19 saat kadar sürmektedir.

NE ALINIR..?

İlin höşmerim tatlısı, kolonyaları, Yağcı Bedir halısı alışverişte alınması önerilen özgün ürünlerdir.

Ne Yenir ?

Höşmerim tatlısı ve Susurluk ayranı meşhurdur.

Yapmadan Ayrılma :

Şeytan Sofrasında günbatımı izlemeden,

Cunda Adasında balık yemeden, Avşa şaraplarının tadına bakmadan,

İlçe plajlarında denize girmeden,

Kaplıcalarından yararlanmadan,

Höşmerim tatlısı yemeden, Susurluk ayranı içmeden,

Kolonya ve almadan,Sındırgı’dan Yağcı Bedir halısı almadan,

Dönmeyin

 

 

 

görüntiler:

 

Bu yazı Balıkesir kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir