İzmir Çeşme

tatilyerleri.gen.tr

Çeşme, şifalı sıcak suları, olağanüstü sayılabilecek kalitede kumun, güneşin ve berraklığın kucaklaştığı şirin bir tatil beldesidir.

Tarihi:

İlk çağda Cyssus adıyla bilinen Çeşme, Anadolu’nun Batı kıyısında MÖ.1000 yıllarında tahmin edilen 12 İon kentinden biri olan Erythrai (Eritre)’nin Ildırı İskelesiydi. Erythrai, M.Ö. 6. yüzyılda oldukça geniş ve önemli bir yerleşim merkezi durumundaydı. Son derece koruyucu bir limana sahip olan Erythrai Mısır, Kıbrıs ve batı ülkeleri ile ilişki kurmuş ve ticaretini geliştirmiştir..

Lidya ve Pers egemenliğinden sonra Roma ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. Çeşme, Selçuklu, Osmanlı, Aydınoğulları ve tekrar Osmanlı Dönemlerini sırasıyla yaşamıştır.

Coğrafyası:

Çeşme coğrayası tipik bir ege bölgesi yarımadasıdır.Bögle’de Ege iklim tipi etkili olmaktadır.Bölgede deniz en önemli doğalunsurlardandır.Çeşme coğrafi açıdan çok güzel bir şehir tıpkı Bodrum gibi yeşil ile maviyi buluşturmaktadır.
Ayrıca bölgede geçniş zamanlardaki sarsıntılar volkanik patlamalar gibi nedenlerden dolayı bir çok yarıklar oluşmuştur.Buyarıklar sayesinde yer yüzüne volkanik tabandan sular çıkmıştır.Bu sular bölgede kaplıca olarak kullanılmaktadır.Bölgeyebu kaplıcalar sayesinde bir çok turistide yöreye çekmektedir.
Bölgenin Ilıca bölgesine İzmir’den bölgeye giderken Alaçatı bölgesinden rüzgardan yararlanılan yel değirmenleri mevcuttur.Buyel değirmenlerindende hatrı sayılır bir gelir elde edilmektedir.
Ayrıca Çeşme’de koyların çokluğu nedeniyle bölgedeki yat ve tekne turları düzenlenmektedir.Bu geziler uygun ücretlere düzenlenmektedir ve gerçekten sizi memnun edicidir.
Ayrıca bölgede yükseltide fazla olmadığı için bölgede sıcaklıkta yüksektir.Çeşme’de kış aylarında hava ılıman ve yağışlı yazaylarında ise havalar sıcak ve kuraktır.

Ekonomisi:

Çeşme İzmir’in şirin bir turistik bir tatil beldesidir.Bu bölgede ekonomik faaliyetler bu yüzden turizme dayalıdır.Bölge yaz aylarında oldukça fazla turist çekmektedit.Bunun sebebi tabikide çeşmenin doğal güzelliğidir.

Çeşme Ege’nin incisi olarakta nitelendirilmektedir.Bu güzelliğini Çeşme iyi bir şekilde maddi gelire çevirmiştir.Bölgede yaz aylarında açılan hoteller bölgedeki bir çok gence iş fırsatını sağlamıştır.

Bölgedeki işsiz gençler yaz aylarında bu hotellerde gerek animatör olsun gerek diğer görevler olsun bu işleri yapmaktadırlar.
Bu sayede bölgede büyük bir istihdam sağlanmaktadır.

Ayrıca bölgede eğlence merkezleri ve diğer turistik işletmeler sayesinde aynı şekilde bir çok kişi bir işe sahip olmaktadır.
Ülkemizdeki işsizlik göze alınırsa turizmin Çeşme’ye getirisi oldukça fazla diyebiliriz.

Ayrıca çeşme Ege bölgesinde olduğu için bölgede süren iklimden dolayı bölgede bir çok farklı bitki ve meyve yetişmektedir.Bu meyveler ve sebzeler yine bölgenin ekonomisine oldukça faydalıdır.

Bölgede tarım her ne kadar önemli bir gelir kaynağı olsada turizm faaliyetlerinin çokluğundan dolayı bu tarım faaliyetleri daha çok ikinci planda kalmıştır.

Tarihi Eserler:

KALE :
Çeşme kalesi, 1508 yılında Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Kalenin ilk inşaatı tam deniz kıyısına yapılmıştı. Ancak, sonraki yıllarda denizin doldurulması sonucu bugünkü halini almıştır. Kale ve Liman, ticaret ve savaş gemilerini kötü hava koşullarına ve düşman saldırılarına karşı korumaktaydı. Kalenin güney kapısı, Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşımaktadır. Kale içinde müze mevcut olup, müzede Ildırı (Eritre)’den çıkarılan arkeolojik eserler sergilenmektedir.

KERVANSARAY:
1529 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan iki katlı kervansaray, tipik Osmanlı dönemi kervansaraylarından biridir. Bir benzeri de Kuşadası’nda (Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı) bulunan yapının mimarı Ali Pabuççu’nun oğlu Ömer’dir. “U” biçiminde bir plana sahip olan yapının ortasında geniş bir avlu, bu avlunun çevresinde de dükkan, depo ve odalar yer almaktadır. Bir veya birkaç merdivenle birinci kata çıkılır, burası da biçim bakımından zemin katına benzer. Yolcular özellikle yabancı tüccarlardır. Bunlar oralarda ya hayvanlarıyla geceyi geçirebilecekleri bir konut veya şehirlerde mallarını koyacak ve satacak bir yer bulurlar. Kervansarayın restorasyonu tanımlamakta olup, otel olarak günümüzde hizmet vermektedir

ÇEŞMELER :
Çeşme’nin tipik Ege mimarisi özelliklerine sahip pek çok yapısının yanısıra, adını aldığı Osmanlı dönemi çeşmeleri de, bu mimari zenginliğe ayrı bir değer kazandırır. İlçe merkezi planında yerleri belirlenen bu çeşmelerden Anonim Çeşme 1792 yılında, Kaymakam Çeşme de 1829 yılında yaptırılmıştır.

TÜRBELER :
18. Yüzyıla ait altıgen planlı bir türbedir. Osmanlı türbe mimarisinin temel karakteristiklerini yansıtmaktadır. İlçe merkezi planında yeri belirlenmiştir.

CAMİLER :
Camilerin tümü 19. Yüzyıla aittir. Bugün kullanılmakta olan bu camilerden Hacı Memiş Camii 1832 yılında, Hacı Mehmet Camii 1842 yılında inşa edilmiştir.

ÇEŞMEKÖY :
“Eski Camii” olarak da anılan yer, Çeşme ilçe merkezinin 2 Km. güneyindedir. Bizans egemenliği sırasında 1. Kılıç Arslan`ın kayınpederi Emir Çaka, yarımadayı ele geçirince, 1081 yıllarından Çeşme`ye gelmiş ve Oğuz Boylarından gelen Türkleri bu merkeze yerleştirmiştir. Halen bir cami kalıntısı ve geniş mezarlığıyla 11. Yüzyıl Türk yerleşmelerine ait ilginç bir örnektir.

Erythrai, Çeşme merkezine 27 Km. uzaklıkta küçük adacıkları olan güzel bir koyun üzerinde kurulmuştur. Arkeolojik kalıntılarda M.Ö. 3000 de Erythoros yönetiminde olan kolonistler tarafından kurulduğu anlaşılmaktadır. Şehrin kuruluşunu müteakip bir süre krallıkla yönetildiği bilinmektedir. M.Ö. 7. y.y. da iyon şehirleri arasında oluşturulan dini ve siyasi birlik olan “Panionion” a girmiştir. Pers egemenliğinden kurtulmak için gerek Yunanistan`daki ve gerekse Anadolu`daki şehirlerin sık sık girişimlerde bulundukları bilinmektedir.

Nitekim Erythrai de Grek donanmasının yakılması ve başarısızlıkla sonuçlanan Lade Deniz Harbine (M.Ö. 494) iştirak etmişler ve daha sonra Attik-Delon Deniz birliğine de katılmıştır. M.Ö. 4 y.y da Karia`daki Pers satrapı Mausolos`a ile de dostane ilişkilerinin olduğunu, öyle ki Erythrai`liler Mausolos`a duydukları şükran hissinin bir ifadesi olarak onun Tunç`tan yapılma, altın saçlı heykelini de Agoraya dikmişlerdi. Perslerle Mausolos dolayısıyla olan bu yakınlaşma Erythrai`lilerle büyük ilişkileri bulunan Atameus Kralı Hermias`ın M.Ö. 345 de Perslere karşı harekete geçmesiyle bozulmuş, otonomisini kaybetmiş, ancak M.Ö. 334 de İskender`in şehri almasıyla bağımsızlığa kavuşmuştur. M.S ki asırlarda Erythrai hakkında pek bilgi bulunamamaktadır. Önemini de yitirdiği için, Bizans egemenliğinde köy hüviyetine girmiştir. On birinci asra kadar Ephesos metropolitine bağlı piskoposluk şeklinde görülen Ertyhrai`nin Çaka Bey`den sonra Türk egemenliğine girdiği bilinmektedir. Kesin olarak Türk egemenliğine girdiği 1336 dan sonra Erythrai, Erythre, Rhtrai Lythri şeklinde değişiklikler gösteren bu yerleşme yeri, 16.y.y.`dan sonra İlderen ve Ildırı halini almıştır.

Kaynaklardan Erythrai akropolünde Athena mabedinin bulunduğu bilinmektedir. Yapılan kazılarda mabedin kendine ait mimari eleman çıkmamış olmakla beraber Arkaik devre ait altın fildişi , bronz ve fayanstan mamul bir çok küçük eserle, birinci sınıf işçilik gösteren vazo parçaları, heykel ve heykelcilikle ilgili adak eserleri bulunmuştur. Akropolün batı eteğinde köyün evleri ile düz alan arasında resmi Agoranın bulunması kuvvetle muhtemeldir. Antik kaynaklardan öğrendiğimize göre Agora`da Artemisia`nın altın çelenkli heykelinin bulunduğunu öğrenmekteyiz. Ancak şu anda bunun yeri belli değildir. Erythrai`den çıkarılan taşınabilir eserlerin tümü İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

Altın kumsallar ve Ilıca:

2 Km`ye yakın uzunluktaki geniş ve beyaz kumlu plajları, nitelikli konaklama tesisleri ve termal olanaklarıyla Çeşme’nin en büyük ve popüler turizm merkezidir. Denizin içinden kaynayan sıcak termal sular, Ilıca plajını ve yöredeki diğer plajları büyük birer termal havuz haline getirir. Ilıca`daki büyük, küçük konaklama tesisleri, yoğun turist kapasitesinin ihtiyacını karşılayabilecek durumdadır. Birçok küçük otel ve pansiyonlar da bile kaplıca suyu vardır. Çeşme plajlarının ve özellikle Ilıca plajının en önemli özelliklerinden biri de, kıyıdan denize doğru yaklaşık yüz metrelik bir şeridin insan boyunu geçmeyecek derinlikte olmasıdır. Özellikle termal kaynaklarla beslenen sığ sularda, ultraviyole ışınlarının insan sağlığına çok daha fazla yararlı olduğu bilimsel bulgularla kesinleşmiştir. Bunların yanı sıra, bu plajlardan çocukların yararlanma olanakları sağlık ve can güvenliği bakımından elverişlidir.

Boyalık Koyu:
Yaklaşık 5 Km. uzunluğunda çok güzel plajlara sahip bir koydur. Ilıca plajının karakteristiklerini gösteren bu koy, bugün Çeşme`nin en hızlı gelişen turizm alanlarından biridir. Koyun orta kısmında yer alan Kalem Burnunun karayla birleştiği yerde, yapıldığı yıllarda Türkiye`nin en büyük ve en modern konaklama tesisleri olan yapılar bulunur.

Konaklama:

Çeşme Kanarya Otel
Korutürk Mh., Çevre Sokak 3, Izmir (0232) 712 8471 ‎

Ali Doruk Otel Çeşme
16 Eylül Mh., 35930 Çeşme/Izmir (0232) 712 7273 ‎

Çeşme Şirin Villa Otel
Ilıca Mh., 35930 Çeşme/Izmir (0232) 723 4414 ‎

Framissima Otel
Boyalık Mh., 35930 Çeşme/Izmir (0232) 712 7081 ‎

Ulaşım:

Karayolu: İzmir’e 77 Km’lik dar bir asfalt, 80 Km’lik otoyol olmak üzere iki yolla bağlanan Çeşme’nin ulaşım merkezi İzmir`dir. Kara, hava ve deniz yoluyla gelen turistler önce İzmir`e Çeşme ve Ildırı`ya çalışan otobüslerle turizm mevsiminin en kalabalık günlerinde dahi ihtiyacı rahatlıkla karşılar. Çeşme ilçe merkezi, otobüs ve minibüslerin son durağıdır. Çiftlik, Dalyan, Alaçatı, Reisdere, Ovacık ve diğer plajlara minibüs ile belediye otobüsleri çalışmaktadır.
Çeşme Otogar Tel: +90232 712 64 99
Denizyolu: Çeşme-Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenlenmektedir. Yunanistan`dan Çeşme’ye deniz yoluyla giriş yapan turistler Sakız Adası (Chios) Çeşme arasında çalışan Türk ve Yunan feribotlarıyla taşınır. Ada ile Çeşme arası bir saattir. Ayrıca Türkiye’den çıkış yapacak turistler Çeşme’den İtalya’nın Bari, Brindisi Limanlarına yolcu taşımacılığı mevcuttur. İzmir-Çeşme-Kuşadası-Yunanistan ve İtalya seferi yapan feribotlar da limana uğramaktadırlar.
Çeşme Liman Tel: +90232 712 60 05

Ne Yenir?

Çeşme’de kendinize harika lezzetler spariş verebilirsiniz. Günbatarken Ege’nin balıklarından alıp ve çeşme şarabından da bir kadeh koydunuz mu keyfinize diyecek yokk demektir. Hediyelik olarak ne götüreyim diye düşünüyorsınız şarap olabilir.. Mutlaka tadın denilebilecek yiyecekler çipura, levrek, ahtapot ve midye ve Kumrusunu mutkala yiyin. Ayrıca kavunları ve enginarları harika bir tad bırakacak damağınızda.
yok ben sadece yöresel yemek yemek istiyorum diyenler de şanslı. Çünkü Egede çokca yöresel yemek ağızları tatlandırıyor. Özellikle uğramanız gereken yerler arasında Dönerci Mevlüt usta’nın yeri Lades Kebap, Alaçatı köftesi Martı Cafe’de, lezzetli balıklar Dalyan Körfez Balık Restaurant gidebileceğiniz bazı yerler arasında sayılabilir.

Tatilyöresi çeşme’de neler yenebilir ve çeşme yöresi yemekleri;

Çeşme’de istediğiniz her şeyi yiyebileceğiniz sayısız restoranlar bulunuyor.

Özellikle akşam saatlerinde şenlenmeye başlayan Çeşme sokaklarında, kendinize bir restoran arayabilirsiniz.

Yöresel yemeklerinden bazıları;

-İzmir Kumrusu
-Sakız Reçeli
-Lokma Tatlısı
-Sakızlı Dondurma
-Her Türlü Balık Çeşidi
Çeşme yöresine özgü yemeklerdir.

Görüntüler:

 

Bu yazı İzmir kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir